Show Desktop Version
(65) 6535 8100

Associate

Berlin Soh

Berlin adalah Peguam di Kumpulan Praktis Klien Peribadi Fortis Law Corporation.

Beliau graduat dari Universiti Liverpool dengan Sarjana Undang-Undang (Kepujian) dan diiktiraf sebagai Peguambela dan Peguamcara dari Mahkamah Agung Singapura.

Semasa pengalaman undang-undangnya, beliau telah mewakili klien-klien merentasi pelbagai isu-isu undang-undang keluarga termasuk pertikaian keluarga, perceraian, penyelenggaraan untuk anak-anak dan isteri. Berlin percaya dalam penyelesaian pertikaian berkolaboratif, terutamanya apabila ia melibatkan kanak-kanak. Beliau telah berjaya merundingkan penyelesaian perceraian untuk klien-kliennya. Bagaimanapun, apabila diperlukan, beliau telah juga dengan jayanya menyanggah dan menyelesaikan prosiding ansilari berkontroversial yang berurusan dengan pembahagian harta perkahwinan dan isu penjagaan dan penyelenggaraan anakanak.

Selain dari pertikaian yang berkaitan dengan keluarga, beliau juga telah menasihatkan klien-klien tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan isu perancangan harta dan ketidakupayaan. Ini termasuk merangka wasiat-wasiat, permohonan untuk Geran Probet dan Surat Kuasa Pentadbiran, pelaksanaan Surat Kuasa Wakil Berkekalan (LPA) dan permohonan kuasa pemangku.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4516

Irving Seah

Irving adalah Peguam di Fortis Law Corporation dan ahli Kewangan Korporat dan Kumpulan Praktis Komersial Korporat.

Irving telah bekerja di pelbagai kewangan korporat dan transaksi-transaksi komersial, termasuk penggabungan dan pengambilalihan awam dan swasta serta penjualan kolektif perumahan dan pembangunan hartanah campuran.

Irving graduat dengan Sarjana Undang-Undang dari Universiti Pengurusan Singapura dan diiktiraf sebagai Peguambela dan Peguamcara di Singapura. Beliau fasih berbahasa Inggeris dan Mandarin.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4512

Jeffrey Koh

Jeffrey adalah Peguam di Fortis Law Corporation, dan ahli bagi Kumpulan Praktis Klien Peribadi firma tersebut.

Bidang praktis utama Jeffrey adalah perkara-perkara berkaitan dengan keluarga termasuk pertikaian keluarga dan perceraian, wasiat dan probet yang termasuk isu perancangan harta, serta pertikaian-pertikaian hartanah termasuk pertikaianpertikaian antara penyewa dengan tuanrumah.

Jeffrey graduat dengan Sarjana Undang-undang dan Sarjana Perdagangan dari Universiti Melbourne. Dia diiktiraf sebagai Peguambela dan Peguamcara dari Mahkamah Agung Singapura, dan sebagai Peguam Australia dan Pegawai dari Mahkamah Agung Victoria, Australia.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4519

Keith Lee

Keith adalah Peguam di Praktis Litigasi dan Penyelesaian Pertikaian di Fortis Law Corporation.

Beliau graduat dari Universiti Manchester dengan Sarjana Undang-Undang (Kepujian) dan diiktiraf sebagai Peguambela dan Peguamcara dari Mahkamah Agung Singapura pada tahun 2017.

Bidang praktis utama Keith adalah dalam litigasi korporat dan komersial, penimbangtaraan antarabangsa dan penyelesaian pertikaian. Beliau telah bertindak dalam bidang spektrum yang luas bagi perkara-perkara kontroversial termasuk pertikaian kontraktual, fitnah, pertikaian penyewaan dan pekerjaan. Di samping itu, beliau mempunyai pengalaman dalam perkara-perkara yang tidak kontroversial yang berkaitan dengan kerja penasihat korporat umum.

Keith fasih berbahasa Inggeris, Mandarin dan Kantonis.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4509

Keyan Choo

Keyan adalah Peguam Kanan di Kumpulan Praktis Klien Peribadi di Fortis Law Corporation. Bidang praktis utama beliau adalah perkara-perkara dan penyelesaian pertikaian klien peribadi.

Keyan telah bertindak dan mengendalikan pelbagai perkara-perkara klien yang kontroversial dan tidak kontroversial untuk klien-klien tempatan dan antarabangsa, termasuk pertikaian keluarga, perceraian, pengantaraan, perancangan harta dan permohonan untuk Geran Probet dan Surat Kuasa Pentadbiran.

Pengalaman Keyan dalam penyelesaian pertikaian terutama sekali yang berkaitan dengan litigasi sivil. Beliau telah bertindak untuk kedua-dua individu dan korporasi multinasional dalam pelbagai pertikaian, seperti pelanggaran tuntutan kontrak, litigasi insurans, pertikaian pekerjaan, perkara mengenai harta yang kontroversial dan pemulihan hutang yang kompleks.

Beliau graduat dengan Sarjana Undang-Undang (Kepujian) dari Universiti Bristol dan diiktiraf sebagai Peguambela dan Peguamcara dari Mahkamah Agung Singapura. Beliau fasih berbahasa Inggeris dan Mandarin.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4511

Melissa Wong

Melissa adalah Peguam Kanan di Kumpulan Praktis Klien Peribadi di Fortis Law Corporation.

Beliau graduat dari Universiti Nasional Singapura dan diiktiraf sebagai Peguambela dan Peguamcara di Singapura pada tahun 2012.

Bidang praktis utama Melissa adalah perkara-perkara mengenai keluarga, sivil dan komersial. Sepanjang kerjaya guamannya, Melissa telah mewakili klien-klien dalam perceraian dan pertikaian ansilari, pertikaian harta yang dipertandingkan, dan juga dalam arbitrase komersial dan pertikaian kontraktual.

Selain dari kerja yang berkontroversial, Melissa juga menasihatkan klien-klien tentang perkara-perkara yang tidak berkontroversial seperti merangka wasiat, perkaraperkara harta termasuk perancangan harta, permohonan probet dan pentadbiran, dan isu-isu ketidakupayaan mental termasuk Surat Kuasa Wakil yang Berkekalan and permohonan kuasa pemangku.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4503

Tham Hooi Meng

Hooi Meng adalah seorang Senior Associate di Fortis Law Corporation pada departemen Hukum Komersial (Commercial Practice Group). Spesialisasi Hooi Meng adalah litigasi asuransi dan klaim kecelakaan pribadi.

Hooi Meng mendapatkan gelar LL.B. (Hons) dari University of Malaya. Pada tahun 2008, Hooi Meng berhasil menempuh ujian untuk tampil dalam sidang pengadilan baik di Malaysia maupun Singapura.

Hooi Meng menguasai bahasa Inggris, Mandarin dan Melayu.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4509

Wong Ee Vin

Ee Vin adalah Peguam di Fortis Law Corporation dan ahli Kewangan Korporat dan Kumpulan Praktis Komersial Korporat.

Ee Vin telah mengendalikan pelbagai kewangan korporat dan transaksi-transaksi komersial, termasuk penstrukturan semula korporat, pembiayaan modal, pematuhan senarai yang berterusan, perjanjian usaha sama dan perjanjian pemegang saham.

Ee Vin graduat dengan Sarjana Undang-Undang dari Universiti Pengurusan Singapura dan diiktiraf sebagai Peguambela dan Peguamcara di Singapura. Beliau fasih berbahasa Inggeris dan Mandarin.

E-mail: [email protected]

DID: +65 6645 4505